Naročite se na tiskano revijo FordMagazine

Osebni podatki:

Podatki o naslovu:

Skupna privolitev:

Izjavljam, da dajem Summit motors Ljubljana d.o.o. privolitve za obdelavo navedenih vrst osebnih podatkov za vse spodaj navedene načine trženja in komunikacijske kanale.

Skupna privolitev

Privolitev za obveščanje:

Izbrati morate vsaj en kanal.

Z označitvijo spodnjih kategorij dovoljujem, da Summit motors Ljubljana d.o.o. moje podatke uporablja za pošiljanje prilagojenih sporočil, vezanih na povpraševanje iz zgornjega obrazca, ter jih hrani in obdeluje skladno s Politiko o varovanju osebnih podatkov (veljavni dokument je objavljen TUKAJ). Soglašam, da moje podatke obdeluje in mi pošilja sporočila samo za namene, ki jih bom označil(a) spodaj.

Ponudbe za nakup vozila
Želim prejemati prilagojene prodajne ponudbe za nakup nadomestnih delov, originalne dodatne opreme, servisnih storitev, pogodb o vzdrževanju, podaljšanem jamstvu in podobno.
Ponudbe za nakup poprodajnih izdelkov in storitev
Želim prejemati prilagojene prodajne ponudbe za nakup nadomestnih delov, originalne dodatne opreme, servisnih storitev, pogodb o vzdrževanju, podaljšanem jamstvu in podobno.
Personalizacija in profiliranje
Želim prejemati prilagojene prodajne ponudbe za nakup nadomestnih delov, originalne dodatne opreme, servisnih storitev, pogodb o vzdrževanju, podaljšanem jamstvu in podobno.

Način prejemanja sporočil:

Izbrati morate vsaj en kanal.

Dovoljujem, da me Summit motors Ljubljana d.o.o. obvešča na izbrane načine, ki jih bom označil(a) spodaj.

E-pošta
Telefon / SMS
Običajna pošta
Potrjujem, da sem seznanjen/a:

  • s pravicami posameznikov v zvezi z njihovimi osebnimi podatki, ki so opredeljene v Uredbi (vpogled, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenos, ugovor), vključno s pravico do preklica gornjih posamičnih privolitev,
  • da lahko vse pravice iz naslova varstva osebnih podatkov uresničujem preko stikov (osebni stik pri pooblaščenem trgovcu/serviserju ali e-mail: [email protected]). Navedene kontaktne podatke lahko uporabljam tudi za zahtevanje dodatnih informacij v zvezi z varstvom osebnih podatkov,
  • z možnostjo pritožbe Uradu informacijske pooblaščenke RS v primerih kršenja in/ali omejevanja mojih pravic v zvezi z varstvom mojih osebnih podatkov,
  • da moja posamična neprivolitev ne bo imela negativnega vpliva na poslovni odnos med menoj in SML ali njegovimi pooblaščenimi trgovci/serviserji,
  • sem seznanjen/a z obveznostjo posredovanja mojih osebnih podatkov družbi SML ali njegovim pooblaščenim trgovcem/serviserjem, ko je to potrebno, za pripravo in izvedbo pogodbenega razmerja ali zbiranje, obdelavo, posredovanje in hrambo osebnih podatkov, kot nalaga zakon ali višji interes. Neprivolitev v teh primerih lahko pomeni odklon poslovnega odnosa s strani SML ali njegovih pooblaščenih trgovcev/serviserjev,
  • da bodo SML ali njegovi pooblaščeni trgovci/serviserji moje osebne podatke skladno z mojimi posamičnimi privolitvami posredoval/i svojim pogodbenim partnerjem in proizvajalcu (Ford), ki za njih izvajajo posamezne ločene storitve (v skladu z Uredbo: Obdelovalcem), in ki imajo v skladu s členi 5, 6, 7 in 9 Uredbe ter v skladu s pogodbo s SML dolžnost, da obdelujejo samo tiste osebne podatke in za namene, ki so v skladu z mojimi izrecnimi privolitvami te izjave,
  • seznanjen sem, da vsaka gornja posamična privolitev velja 10 let, šteto od današnjega dne,
  • dodatne informacije so na voljo na naši spletni strani https://www.fordmagazine.si/pogoji-uporabe/
Vsi podatki so skrbno varovani v sladu z našo politko varovanja zasebnosti.
Z oddajo vaših podatkov se strinjate s tem, da vas kontaktiramo za namene svetovanja o nakupu avtomobila.